Start

 

 


 

  1. ALGEMEEN

 

Onze club WTC Globetrotters staat sinds 1970 open voor elke sportieveling die de zondagochtend in groepsverband wil fietsen, ongeacht de leeftijd en de woonplaats. Ons wegseizoen begint de eerste zondag van maart en eindigt de eerste zondag van oktober. Binnen deze periode wordt er elke zondag gefietst en daarenboven ook op enkele feestdagen vertrekkende vanuit DOC A.Dassonvillelaan 3 te Lendelede. De definitieve kalender wordt aan ieder ingeschreven lid voor de aanvang van het seizoen overhandigd. Wanneer er heren zijn die om één of ander reden de rit van de heren niet kunnen meerijden, bestaat er nu de mogelijkheid om de rit mee te rijden van de dames. Het is wel de bedoeling dat deze heren zich dan ook aanpassen aan het tempo van de dames.

De hoofdleuze van de club is “Samen uit, samen thuis”.

 

2.     INSCHRIJVINGSGELD en BIJDRAGE

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 en dient betaald te worden voor de aanvang van het seizoen. Hierin is onder meer de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bij de verzekeringsmaatschappij Ethias inbegrepen. De verzekeringspolis kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij het bestuur.

 

Daarnaast wordt er per rit “in het bakje” een bijdrage van 1gevraagd. Met deze bijdrage worden de prijzen en geschenken aangeschaft bij de huldiging van kampioen en verdienstelijke leden.

 

3.     CLUBKLEDIJ

 

De club biedt aan elk betalend lid de mogelijkheid aan onze clubkledij aan te schaffen. Deze kledij wordt gedragen voor een periode van 4 jaar (1995-1999-2003-2007-2011-2015-2019…).

Het volledige basispakket, bestaande uit wielertrui, korte wielerbroek, lange wielerbroek en een thermovest, kan tegen een vooraf bepaalde prijs, worden aangekocht. Er wordt ernaar gestreefd de kledij aan te bieden tegen een prijs die beperkt blijft tot de helft van de reële winkelprijs.

Bijkomende kledij (extra broeken, trui met lange mouwen, mouwstukken, beenstukken, …) kunnen eveneens worden besteld. Hierbij wordt dan de aan de club aangerekende prijs doorgerekend.

Het dragen van een fietshelm is verplicht.
 

Per seizoen wordt een bedrag teruggegeven, afhankelijk van de  aanwezigheid, en dus afhankelijk van het aantal maal dragen van de clubkledij. Dit bedrag kan dus over maximum 4 seizoenen worden terugbetaald en wordt als volgt bepaald:

Wanneer ingeschreven als lid wordt 10€ terugbetaald.

Bij minstens 10 deelnames wordt 15terugbetaald.

Bij minstens 15 deelnames wordt 17.5terugbetaald.

Bij minstens 25 deelnames wordt 20terugbetaald.

 

Bij uitzonderlijke omstandigheden (bvb meer dan 5 regenritten in 1 seizoen) kunnen deze aantal deelnames door het bestuur worden gewijzigd.

 

4.     AANWEZIGHEDEN EN BEPALEN KAMPIOEN

 

Van iedere rit worden de aanwezigheden bijgehouden. Door middel van punten wordt op het einde van het seizoen onze clubkampioen bepaald.

Per rit zijn er 3 punten te verdienen:

-          1 voor het aanwezig zijn

-          1 voor het dragen van de clubkledij

-          1 voor het 2/3 uitrijden van de rit

Personen die 2/3 van de rit uitrijden in clubkledij krijgen dus 3 punten.

Personen die 2/3 uitrijden, maar geen clubkledij dragen of personen in clubkledij die geen 2/3 van de rit uitrijden krijgen 2 punten.

Tot slot krijgen de leden die geen 2/3 uitrijden en geen clubkledij dragen nog 1 punt.

Na het seizoen worden alle punten van de leden opgeteld.

De leden die minder dan 9 punten verliezen over het volledige seizoen (het aantal gereden ritten x3 punten als maximum) worden uitgeroepen tot verdienstelijke leden. Wie van deze leden het meeste punten behaald wordt tot kampioen uitgeroepen. Bij eventuele gelijke stand wordt gekeken naar het meest aantal gereden kilometers met de club.

Iedere rit, regen of geen regen, telt mee voor het klassement op voorwaarde dat er minstens 10 vertrekkende leden aanwezig zijn.

Per jaar worden er ook enkele activiteiten georganiseerd waardoor er de zondag geen rit wordt gereden. Zo wordt er aan de leden die actief meehelpen aan de jaarlijkse Baeckelandtroute 3 punten toegekend, hetzelfde geldt voor deelname aan gezinsfietstocht of weekenduitstap. Deze activiteiten en ritten met meerkeuze afstanden tellen mee met een max. forfait van 90km mocht er in het eindklassement een ex-aequo zijn. Wanneer er potentiële leden nog twijfelen kunnen deze max. 3x meerijden zonder dat ze zich lid maken, met die verstande dat ze wel de gebruikelijke bijdrage van 1€ in het bakje stoppen.

 

5.     VERKEERSREGLEMENT EN BAANKAPITEIN

 

Als wielertoeristen dienen we ons strikt te houden aan het geldende verkeersreglement. Per rit wordt een ritverantwoordelijke vooropgesteld. Zijn instructies en route zijn strikt na te leven.

Voor de volledigheid staat hieronder een uittreksel uit de geldende verkeersreglementering:

    bullet  43bis1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 wielertoeristen. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

·         43bis2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

·         43bis2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

·         43bis2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1 en 2 van toepassing.

·         43bis3.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

·         43bis3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.

·         43bis3.3.1 De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord "wegkapitein". Eén van deze wegkapiteins moet in het bezit zijn van een lijst waarop het aantal deelnemers bij het vertrek alsook de naam en voornaam van dezen vermeld zijn.

2A Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in
artikel 41.3.2., terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.

·         43bis4. De wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.

·         43bis5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.
Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.

 

  1. WTCV LEIEDAL

Onze wielertoeristenclub maakt deel uit van de overkoepelende wielertoeristenclubvereniging WTCV Leiedal. Aangesloten clubs richten hieronder wekelijks ritten in, waar andere wielertoeristen op afkomen. Onze desbetreffende organisatie is de jaarlijkse Baeckelandtroute.

Op eenvoudig verzoek kan bij inschrijving in onze club in het begin van het jaar, tevens een lidmaatschap bij WTCV Leiedal worden aangevraagd wanneer U als lid de intentie hebt aan ritten van WTCV Leiedal deel te nemen.


     

    >